Släktträd

När man arbetar med relationer och familj händer det att man tillsammans med barnet gör ett släktträd. Det går naturligtvis utmärkt att rita ett själv på egen hand men vill man ändå ha något färdigt att utgå ifrån blir det svårt att hitta ett material som inte har färdiga roller angivna på familjemedlemmarna. Mamma - Pappa, Morfar - Mormor, Farmor - Farfar. För barn i regnbågsfamiljer, styv/bonusfamiljer, familjehem eller med en förälder frånvarande eller kanske till och med avliden blir det smärtsamt tydligt att något "fattas" eller "inte stämmer". Vem avgör vem som är familj och släkt? Somliga räknar in en faster eller en vän till familjen, en granne eller någon helt annan till familjen. Jag saknade en mall för släktträdsskapande som var neutral. Min variant är tänkt att användas på så sätt att man klipper ut "släktgubbarna" och skriver namn eller det man kallar dem för. Man kan naturligtvis välja att använda foton på dem i stället om man har det. Därefter kan man hjälpas åt att placera ut dem så som familjen ser ut. Man kan också placera dem så som man själv upplever att man står i relation till dem och på så sätt öppna för samtal om relationer av olika slag. Vill man, kan man rita streck mellan rutorna så att man förtydligar vilka som står i förbindelse med varandra.
Tycker man att rutorna inte visualiserar hur de olika personerna står i relation till varandra tillräckligt väl (p.g.a. att de är helt symmetriska på rad i stället för den klassiska mindmapsliknande varianten) går det utmärkt att klippa isär rutorna och placera dem på ett sätt som passar in på familjens uppbyggnad.
Raderna är tänkta att hjälpa till att ändå bibehålla visualiseringen av olika generationer alternativt upplevelsen av hur nära eller långt ifrån barnet står till personerna.

Här på hemsidan är bilderna förminskade, vilket gör att det kan uppfattas som "plåttrigt". De utskrivna exemplaren är större.