Problemlösning

En Mini löste praktiska problem genom att lägga över skulden och ansvaret på en vuxen. Problemet blev löst men under frustration och bråk. En visuell förklaring av vad som hände, och ett förslag på ett mer konstruktivt sätt att lösa problemen på följer här: