Betyg

Betyg kan vara svårt för vem som helst att begripa! 
För Mini, som har NPF, är det extra svårt. Om man fått C på de tre senaste uppgifterna och proven - borde man inte få C i betyg vid terminens slut då? 
Lärarens förklaring om att Mini låg på ett D och i något fall på E under höstterminen blir bara ord och konstiga undanflykter. En förenklad och visuell förklaring hjälper Mini att förstå.