Relationer

Ett stort område där det ofta uppstår behov av material att ta hjälp av för att förklara och förtydliga. Eftersom området är så stort finns det många underrubriker här. Du når dem genom att klicka på länkarna här, eller i menyn till vänster.

 Mall för seriesamtal 

Lika - olika

Serier

Problemlösning

Kommunikationskort

Känslometer

Känslometer - duplo

Regler

Känslor/tankar flicka

Känslor/tankar pojke

Släktträd

Känslor - smileys

Morsan på laddning