Känslor/tankar flicka

En Mini hade svårt att förstå att hennes känslor och tankar inte var synliga för andra. En annan sak som var svår för henne att förstå var att både hon och andra kunde visa upp en känsla som inte stämde med den som fanns inuti. Jag skapade en flicka som Mini själv döpte till Rosetta. Med Rosettas hjälp kunde jag visa hur tankar och känslor är osynliga och bara finns inuti kroppen eller huvudet på den som känner och tänker. Rosetta kunde också hjälpa mig att visa att den känsla som syntes på utsidan inte nödvändigtvis stämde överens med den som fanns inuti. Under bilden skriver jag och berättar hur man kan använda Rosetta och ger tips på andra lekar och övningar på samma tema. Materialet finns även med en pojke här.

 

 

 

 

 

 

Delarna är laminerade och flyttbara.

I de tomma runda ringarna kan man skriva eller rita en tanke. Sedan placerar man den på Rosettas huvud och lägger ett "nytt" ansikte ovanpå. Tanken är osynlig. Den finns bara inuti Rosettas huvud. Men om man lyfter ut tanken och placerar den i en pratbubbla som man lägger intill Rosetta, då syns tanken - för den förvandlas till prat!

Prova på varandra! Om en placerar en tanke i Rosettas huvud (skriven eller ritad) - kan den andra se vad Rosetta tänker då?

I hjärtanen finns Rosettas olika känslor. På samma sätt som med tankarna kan dessa placeras i Rosettas kropp, med en "ny" kropp utanpå. Känslorna är osynliga. Även dessa kan läggas i en pratbubbla och bli synliga!

Rosettas olika ansiktsuttryck visar också olika känslor. Här går det att prova sig fram. Hur blir det ut om Rosetta har en känsla i kroppen men visar en annan i ansiktet?

Prova på varanda! Om en stoppar en tanke eller en känsla i Rosetta och placerar ett annat känslouttryck på henne än det hon har inuti - kan den andra gissa rätt då? De ansikten som inte har ett uttryck är till för att man själv skall kunna rita ett valfritt uttryck.

 

Ett annat tips på temat "tankar är osynliga" är "Gissa vad jag tänker på" - den ena tänker på något och den andra skall gissa vad. För att smalna av området något kan man i förväg bestämma att det man skall tänka på är t.ex. något i rummet man sitter i. Det blir oerhört tydligt att man inte kan se vad den andra tänker på, och särskilt tydligt när barnet själv får prova att "se" vad den vuxna tänker.

 

Ett annat tips på temat "känslan som syns kan vara en annan än känslan som känns" är att göra enkla masker av papptallrikar. Var och en får rita ett uttryck på tallriken och hålla den för ansiktet. Sedan får man ta bort masken och visa vilken känsla som dolde sig bakom. Kanske är det ett glatt uttryck på masken och ett ledset bakom? Eller kanske en arg mask och en rädd person bakom?