Aktiviteter

Den här Minin hade svårt att själv hitta på saker att göra. Det var lättare för henne om hon kunde titta på bilder och välja ut det hon blev mest sugen på att göra. Jag skapade en bunt "aktivitetskort" med magneter på baksidan åt henne och lade dem i en plastficka med texten: "Jag har inget att göra! Jag kan..." på. Plastfickan fick magneter på baksidan och placerades på hennes magnettavla där hon hade sitt veckoschema och annat material. När hon klagade på att hon inte hade något att göra uppmanade jag henne att gå och titta på sina kort. Hon tittade på dem, valde ut en hög med tänkbara aktiviteter och gjorde därefter ytterligare en utgallring. De som blev kvar placerade hon i en rad på sin magnettavla och gjorde aktiviteterna i tur och ordning.

 

När jag valde ut aktiviteterna använde jag mig av sådant som Mini tyckte om att göra och som hon brukade göra. Jag var noga med att välja sådant som hon kunde göra själv, eftersom hon hade svårt att aktivera sig själv och det inte alltid fanns någon som hade möjlighet att delta. Det skulle inte stå och falla med att jag, eller någon annan som behövde delta, var upptagen utan hon skulle klara av att sysselsätta sig själv. Jag var också noga med att välja ut aktiviteter av olika slag. Det skulle finnas med kreativa aktiviteter som t.ex. att rita, vilsamma aktiviteter som t.ex. att lyssna på musik, fysiska aktiviteter som t.ex. att cykla och aktiviteter som innebar kontakt, som t.ex. att ringa mormor eller leka med hunden.