Empatistjärna

Mini har autismspektrumtillstånd. Hon märker inte riktigt när andra behöver något och hon har svårt att förstå varför hon måste anpassa sig. Hon tycker att det är orättvist. Det finns så mycket man måste göra med. Skölja av sin tallrik, gå och lägga sig i tid och ha lurar till ipaden när de andra ser på tv intill. Mini tycker att hon bara måste följa regler och regler och regler medan Morsan och de andra bara bestämmer och får göra vad de vill. Morsan får både se på tv med de andra utan lurar och diska! Och sen får hon lägga sig på sängen och göra ingenting! 
 
Vad är egentligen skillnaden på att anpassa sig för andra som medmänniskor och att samarbeta i hushållet? Vad är skillnaden på att göra som någon annan säger och att ta ansvar för sig själv - för sin egen skull? Vad får föräldrar och vad får barn? Får föräldrar mer än barn? Vilka saker gör man för sig själv och vilka gör man för andra?
 
Empatistjärnan reder ut begreppen något. I mitten finns den aktuella personens behov. De gula taggarna på stjärnan som finns i den övre delen är sådant som man gör för sin egen skull. Det kanske inte är att äta godis eller sova till tolv på dagen men det är sådant som faktiskt ger en själv något i första hand.  De blå taggarna på stjärnan som finns i den nedre delen är sådant som man gör för andra. Det betyder inte att man gör precis som de andra vill men man gör det för att det skall bli bra för alla - även för de andra i familjen. Som att inte göra pinsamma saker när kompisar är på besök eller att sätta på sig lurarna så att ipadens ljud inte stör resten av familjen som ser på tv. 
 
Barnens stjärna är rättvänd och föräldrarnas upp-och-ned. Barnen har mer fokus på sig själva och föräldrarna mer fokus på andra. Två rubriker är dessutom olika. Barn och vuxna har olika uppdrag men lika behov! Barnen har rubriken självständighet och föräldrarna har rubriken föräldraansvar. Men det andra är lika - som behov, anpassning, hälsa, ansvar och samarbete.
Rubriken anpassning är direkt kopplad till de andras behov. 
 
Här under finns två exempel på stjärnor. Det finns bara ett exempel under varje kategori för att förenkla det hela. Empatistjärnan har många fler möjligheter. Jag kommer att återkomma med fler!