Vad är Kaosteknik?

Ordet kaosteknik kommer från begreppet kaostekniker, som myntats av Sanna Holmgren. Hon är NPF-mamma (NPF = NeuroPsykiatriska FunktionsNedsättningar) och kallade sig kaostekniker långt innan denna hemsida kom till. Jag har fått äran att använda mig av hennes begrepp. Tack Sanna! 
 

Kaosteknik är från och med den 16/11-2015 ett registrerat företag hos Bolagsverket och Skattemyndigheten.
 

För mig är kaosteknik allt det man gör för att minimera, begripliggöra, synliggöra och hantera det kaos som kan uppstå i och kring en person med funktionsnedsättning. 
 

Men kaosteknik finns redan som begrepp i ett helt annat sammanhang, nämligen inom hantverk. Där är kaosteknik en av flera pilflätningsmetoder. Det finns begränsat med information om denna metod men enligt Terttu Haapanen kan man förklara den som att flätningen av t.ex. en korg inte följer ett system utan att man flätar "lite hur som helst". Haapanen beskriver tekniken som utmanande och kreativ, något som känns väl igen från min variant av kaosteknik! Läs i mitten av min egen  beskrivning  som jag gjorde innan jag läste om pilflätningsmetoden! Nedan finns bilder på saker flätade med kaosteknik som jag fått tillåtelse av Terttu Haapanen att publicera här.
 

I pilflätningens kaosteknik är alltså själva metoden kaotisk och resulterar i en ordnad helhet som exempelvis en korg, medan min NPF-kaosteknik är metodisk och navigerar i en kaotisk helhet. Gunilla Gerland sade i ett avsnitt av programmet "Liv med autism": "Jag pratar ju om att arbeta med autism är ett hantverk" Så sammanfattningsvis skulle man kunna säga att gemensamt för de båda varianterna av kaosteknik är att de är hantverk, om än av olika slag.

  

Alster flätade med kaosteknik. (Bild Terttu Haapanen).

Ps. Läs Gunilla Gerlands bok "En riktig människa" eller någon annan av hennes fantastiska böcker! Du hittar dem här.