Om mig

 

Jag heter Lina Melander och är behandlingspedagog med psykiatrisk och etnokulturell profil. Jag har bl.a. arbetat inom särskolan och på fritids med såväl träningsskolans som grundsärskolans elever. Jag har också arbetat i grundskolan, i gymnasieskolan, inom psykiatrin, med familjebehandling samt på specialistboende för personer med autism. Numera äger och driver jag en hjälpmedelsbutik i Göteborg, HjälpRedan, och föreläser via Kaosteknik.

 

Jag är mamma till två barn som båda har neuropsykiatriska diagnoser. Kaosteknik kom till efter att jag publicerat en av mina illustrerade texter som snabbt fick stor spridning - texten om solen som beskrev hur det kan hänga ihop att en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inte märks i skolan. Idag används mina olika material av lärare, specialpedagoger, läkare, kuratorer, psykiatrisjuksköterskor och inte minst föräldrar.

 

Det viktigaste och värdefullaste som finns, enligt mig, är relationer. Relationens kraft är enorm. Ofta behöver dock kommunikationen hjälp på traven och livet eller arbetet med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar erbjuder många utmaningar. Det uppstår ständigt situationer som kräver stor kreativitet för att lösas. Jag har en klåfingrighet att komma på fungerande lösningar, både som pedagog, som mamma och som människa. När ett problem uppstår startar omedelbart en tankeprocess i mig - hur kan jag göra nu? Hur kan jag lösa detta på bästa sätt? Finns det något jag kan använda mig av som kanske inte var tänkt till detta från början, men som fungerar ändå? Inte sällan resulterar denna tankeprocess inom kort i ett resultat. Ett antal sena vakna timmar av funderande, en del bollande med människor i min närhet och sedan är jag i full gång med att skriva, rita, konstruera, agera. Jag kallar det kaosteknik.

Kaosteknik är ett registrerat företag. Inom företaget arbetar jag med att föreläsa, undervisa, handleda samt utforma hjälpmedel, appar och annat pedagogiskt material. Våren 2020 kommer min första bok ut på Mrs Hyper förlag.

Jag kallar barnet för Mini och den vuxna för Morsan. Morsan och Mini får representera alla möjliga barn och närstående vuxna. Din Mini kanske är en elev, ditt barn, din systerson eller någon annan. Morsan kanske är du som förälder, lärare, behandlare, anhörig eller annat. Orsaken till att jag illustrerat mitt material med en flicka som huvudperson är att det är utformat personligt för specifika personer, och dessa är just flickor.

Du får gärna höra av dig och berätta ifall något av det jag presenterar har varit till användning för dig, och i så fall hur. Hör gärna av dig och berätta vad som inte fungerat också!
Du når mig på info@kaosteknik.se

Mina läsare

Jag vänder mig till alla som privat eller yrkesmässigt kommer i kontakt med (främst högfungerande) personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det kan vara föräldrar, närstående, skolpersonal, behandlare eller annat. Jag hoppas kunna inspirera er till kreativa lösningar!