Vad är NPF?

NPF är en förkortning för NeuroPsykiatriska FunktionsNedsättningar. Exempel på sådana är ADHD, ADD, Autism, Asperger syndrom, Tourettes syndrom, Tvångssyndrom (OCD) med flera. I stället för att jag försöker ge en beskrivning av de diagnoser som finns och en sammanfattning av vad dessa innebär väljer jag att ge er en länk till Riksförbundet Attentions hemsida. Där finns beskrivet vad NPF är generellt och vad varje specifik diagnos kan innebära. Du hittar informationen  här.

 

Läs gärna om flickor med NPF här.

LLä