Flickor med NPF

När det handlar om NPF är flickorna ofta mindre synliggjorda. På senare tid har dock flickorna uppmärksammats mer. Klicka på länkarna för att läsa mer:

Flickor och Asperger syndrom

Flickor och ADHD/ADD

Psykisk ohälsa hos flickor med fokus på ADHD och autism - filmklipp med Svenny Kopp