Boka föreläsning

Ett gott bemötande och rätt anpassningar kräver att vi förstår den andres förutsättningar och behov.
Boka en föreläsning som med humor och enkla metaforer öppnar möjligheterna för en djupare förståelser av de människor vi möter och hjälper.

 
Målgrupper:
Personal inom skola, socialtjänst, vård och omsorg.
Blivande personal under utbildning till exempelvis lärare, elevassistent, behandlingspedagog, stödassistent, stödpedagog, socionom, tandsköterska etc.
Anhöriga (t.ex. anhöriggrupper, föreningar)
 
Vanligt förekommande teman:
Hur kan NPF kan yttra sig? 
Praktiska exempel, strategier för bemötande och pedagogiska tips.
Psykosociala konsekvenser av NPF ur ett familjeperspektiv.
Lågaffektivt bemötande i teori och praktik.
Diagnoser, diagnoskriterier, kombinationer av diagnoser.

Har du/ni ett annat behov av föreläsning, utbildning eller rådgivning?
Kontakta mig så diskuterar vi hur vi kan lägga upp det!
 
Föreläsningarna innehåller bland annat praktiska övningar, diskussion och bildstöd för åhörarna. Upplägget kan anpassas efter uppdragsgivarens önskemål och tidsomfånget är mellan 90 minuters föreläsning och en hel dags utbildning.

Skicka förfrågan genom formuläret nedan för offert.
 
 

Förfrågan föreläsning

Här skickar du förfrågan om föreläsning med Lina Melander, Kaosteknik för offert.