Noter

Om man tycker att matte är svårt och man ännu inte börjat med bråkräkning är det sannerligen ingen lätt uppgift att lära sig notvärden och taktarter på musiklektionerna. För en Mini kan det bli abstrakt intill obegriplighet. Här följer ett material jag utformade för att förklara på ett visuellt sätt inför ett musikprov: