Lika länge

En Mini hade svårt att förstå att hon skulle vara lika länge som hon brukade på förskolan när hon plötsligt började och slutade senare. Jag skapade en pappersremsa med dagens moment på förskolan i pictogram och en annan remsa i både papper och färgad, transparent dokumentplast (sådan där som t.ex. plastfickor kan vara gjorda av). När man placerar biten med Mini och grön, transparent plast ovanpå remsan med pictogrammen hamnar Mini intill de moment hon skall delta i och man kan se pictogrammen genom plasten. Plasten blir lite som en överstrykningspenna.

Jag förklarade att den här gröna biten var så länge som Mini alltid var på förskolan. Sedan placerade jag den ovanpå de moment hon brukade delta i; frukost, samling och utelek. Därefter visade jag vad som hände när vi placerade samma "tidsbit" längre ner. Nu hamnade den gröna plasten över samling, utelek och lunch. Börja senare, sluta senare, lika stor bit tid (och lite andra moment).