Geografi till middag

Att få grepp om hur olika saker förhåller sig gentemot varandra är inte alltid helt lätt. 
Är Stockholm ett land?
Ligger Sverige i Malmö?
Max bor inte i Sverige - han bor i Göteborg.
Jag har aldrig varit i Europa, men jag har varit i Värnamo.
Ibland kan det vara bra att ha ett middagsbord.
Om bordet är Europa, så är tallrikarna som länder. Din tallrik kan vi låtsas är Sverige, och alla de här matbitarna här är som städerna: Stockholm, Göteborg och så vidare.
Vi har haft många sådana här diskussioner vid matbordet, jag och min egen Mini. Ibland har det handlat om världsdelar, ibland om landskap och ibland om stadsdelar. "Tallriksmodellen" har funkat varje gång för att förklara just hur dessa områden förhåller sig gentemot varandra. Men det gäller att inte glömma det lilla viktiga ordet "som". För säger man att tallriken är Sverige, och inte SOM Sverige - ja då är det kört. Tallriken är ju en tallrik och inget annat.... :)