LäxKASAM

Läxor är ett alldeles särskilt kapitel. Jag skulle helst radera dem helt ur den Svenska skolan men när de nu ändå finns och delas ut vill jag förtydliga en del kring dem. Det är ganska ofta som läxorna behöver ändras så att de blir meningsfulla, begripliga och hanterbara. Man behöver helt enkelt översätta dem och öka deras KASAM. (Läs mer om Aaron Antonovskys begrepp KASAM, Känsla AV SAMmanhang här)
 
Rena mattetal eller glosor behöver sällan göras om mycket även om själva meningsfullheten kan behöva arbetas med.... Värre är det med texter eller - ve och fasa - texter med bilder. Inte sällan är det också så att barnet får ett stencilerat häfte med sig hem med informationen: "Läs på detta. Ni har prov på innehållet i vecka XX och då skall ni kunna det".
 
Nu uppstår ett antal reaktioner och frågor:
 
1. Hjälp vi skall ha prov (Stressen ökar, risken för blockeringar blir större och förmågan till inlärning och koncentration minskar)
2. Hur gör man när man "läser på?"
3. Exakt VAD är det vi har prov på?
4. Hur vet jag att jag kan innehållet?
 
Det stencilerade häftet - eller läroboken - kan uppfattas som oerhört förvirrande. Det är svårt att veta vad som är viktig information och vad som är utfyllnad, vad som är exempel och vad som är "hugget i sten", vad som är rubrik och vad som är brödtext samt vilka bilder som hör till respektive text. Dessutom kan det finnas störande information i form av fläckar, delar av föregående sida som råkat komma med i kopieringen o.s.v. Hur vet man att inte detta innehåller bärande information? Och även om man vet att det bara är en fläck - hur behåller man koncentrationen när man hela tiden ser den och inte kan sålla bort den ur synfältet?
Stencilerna kan uppfattas lite som att man har tagit en sax och klippt ut alla ord och bilder från en sida i en lärobok och kastat ut dem huller om buller. Skulle du kunna plugga till ett prov med "hjälp av" ett sådant material?
 
Här följer ett exempel på en sida ur ett häfte i hemkunskap i klass 6. jag har ringat in och skrivit kommentarer på det för att förtydliga en del av det som kan vara problematiskt för NPF-barnet. Under bilden finns "översättningen".
 
Här har jag plockat ut den viktigaste informationen, minimerat texten och relaterat till något som redan är begripligt. Observera att detta är ett exempel på en översättning och att den definitivt inte gör anspråk på att vara fungerande generellt! Scrolla för att se alla tre bilderna.