Mera energitjuvar

För att visualisera och skapa diskussion om vad som tar och ger energi gjorde jag detta material. Jag använde mig av samma papperskulor som till läxbollarna och en plastskål. Mini fick lägga i kulor för sådant som gav energi och ta ur kulor för sådant som tog energi. Även ifall något pågick kort eller lång stund fick påverka hur många kulor som lades dit eller togs bort. Hon upptäckte snabbt att det blev tomt i skålen och hon behövde ta ur fler kulor, vilket ju inte gick eftersom de var slut. Här skapades det samtal om hur man kan skapa balans mellan vad som ger och tar energi.