Känslometer - duplo

En känslometer med emoticons som visar måendet. Här kan man bygga för att visa och/eller prata om känslor!
Läs mer om lego som hjälpmedel här och  här .