Känslor/tankar pojke

På efterfrågan av en läsare skapade jag en pojke som alternativ till flickan i materialet om känslor och tankar. Det är naturligtvis inte alltid välkommet att det är en flicka på bilden när man själv är pojke! I övrigt är materialet exakt samma. Vill du läsa om hur det kom till och hur det är tänkt att användas - klicka då på "Känslor/tankar flicka". Låt mig presentera Krille! 
Materialet med en flicka finns här.