Känslometer

Flera av oss är bekanta med den s.k. känslometern eller liknande verktyg. De brukar ofta bestå av ett papper som man kan fylla i vilken känsla som är dominant för tillfället och vilken grad av denna känsla man upplever. Ett snabbt och enkelt sätt att kommunicera på när orden inte vill samarbeta riktigt. Känslometern fungerar både i direkt kommunikation som t.ex. i en laddad situation. Då kan man ge Mini känslometern och så får hon "ställa in den" så den stämmer med hennes upplevelse. Den fungerar också som en sorts information när man kommer hem till, eller in i rummet till Mini. Om hon "ställer in" känslometern på aktuellt läge får den som anländer snabbt information om läget och kan agera därefter. Känslometern kan med fördel användas även vid positiva eller icke-laddade lägen. Och glöm inte bort att även kommunicera dina egna känslolägen till din Mini med hjälp av känslometern! Jag upplevde att det fanns behov av en känslometer som inte bestod utav ett papper som skulle fyllas i, utan en "fysisk" känslometer som verkligen "ställdes in på riktigt". Det blev också ett redskap att ta med sig, som inte krävde utskrifter eller pennor och en känsla som inte var aktuell längre var faktiskt inte kvar när man ställt in känslometern på nytt. Resultatet blev en känslometer i papp - mycket uppskattad av såväl den Mini jag gjorde den för, som för NT-personerna omkring henne. (NT= NeuroTypisk, d.v.s. s.k. "normal")

I framtiden planerar jag att skapa en större känslometer i trä, med fler alternativ på känslor som kan fästas på väggen.