Tidsplanering

Som en förlängning på arbetet med tid och legobitar skapade jag en momentplanerare. Den består av en pappersremsa på kylskåpet  där varje timme är markerad med ett streck och en siffra för klockslaget. Varje timme är 12 cm. Färgade och laminerade pappersbitar med magnettejp på baksidan symboliserar olika tidsintervall. 5 minuter motsvarar 1 cm. Det finns lappar för 5, 10, 15, 20, 30 och 60 minuter och varje tidsintervall har en egen färg. På de laminerade lapparna kan man skriva (eller rita/sätta pictobilder!) det som skall - eller kan - göras. Den vuxna gör en uppskattning av hur lång tid varje moment kan tänkas ta. Med hjälp av magnetpilar kan man markera det tidsomfång som är aktuellt, t.ex. två timmar mellan klockan fyra och sex. Det som måste göras under denna tid kanske är läxan. Mini kanske vill sitta vid datorn, prata i telefon, rita, se på tv, bygga med lego, leka med hunden och cykla. Är det rimligt att få plats med allt detta? När Mini provar kan hon upptäcka hur mycket tiden räcker till och öva sig i att prioritera. Den vuxna kan hjälpa till att fördela momenten på ett bra sätt och t.ex. lägga in små pauser där det behövs. Genom momentplaneraren får Mini både ett schema för eftermiddagen som hon själv är delaktig i att skapa och träning i tidsuppfattning och prioritering.