FLEXiTUR

Flexitur står för flexibilitet i struktur, eller strukturerad flexibilitet. En paradox kan tänkas, men högst nödvändigt för den Mini som jag utvecklade det för. Under lång tid förundrades jag över hur hennes behov av både flexibilitet och struktur hela tiden tycktes lägga krokben för vartannat. När jag beslöt att vi tillsammans skulle ha möten, kvällsråd, varje kväll och gå igenom vad som skulle göras nästa dag (utöver det övergripande schemat) skapade jag ett dokument som vi kunde fylla i vid varje tillfälle. Dokumentet finns här nedan och under detta kan du läsa om tanken bakom hur det är utformat.

Veckoschemat innehåller basen.

 

Kvällsråd med planering inför nästa dag: VAD, VARFÖR, VEM, HUR? (Vad skall göras, varför skall det göras, vem skall göra det, hur skall det göras?)

Nödutgång (Vad gör vi om något hindrar från att genomföra planen?)

Nästa dag: Avstämning av dagsplanen

NÄR (Ordningen avgörs under nästa dag av möjlighet, dagsform etc.)

 

VAD ger struktur

VARFÖR ger begriplighet

VEM ger tydlighet och fokuserar på ansvar

HUR ger trygghet

NÄR handlar om tempo och ger flexibiliteten

NÖDUTGÅNG ger trygghet, förutsägbarhet och tränar problemlösning och att anta olika perspektiv. Det ger också en nödvändig flexibilitet för övriga inblandade.

 

www.kaosteknik.webnode.se