Veckoschema

Ett klassiskt schema med TEACCH-färgerna. Här är varje dag en separat, laminerad remsa som skjuts ned för aktuell dag. Även markören "IDAG" är en separat, laminerad del som kan flyttas. Baksidan på remsorna har magnettejp (självhäftande och mycket tunn) och fästs på en metallyta, t.ex. kylskåp, magnetisk whiteboard eller insidan av en särkerhetsdörr. På dagarna kan sedan laminerade pictogrambilder fästas - också med magnettejp. Ytan går också att skriva på med whiteboardpenna som lätt suddas ut. 

Uppgifter som skall göras, t.ex. läxor, dusch, städning etc. kan flyttas och placeras under "tummen upp". Uppgifter och händelser som av någon orsak hindrats att genomföras kan placeras under "nödutgång" (och använder man "FLEXiTUR" dokumentet finns redan en plan för vad nödutgången är, t.ex. göra det nästa dag, ringa läraren och komma överens etc.) Under "Ö" för "övrigt" kan sådant finnas som ännu inte är kopplat direkt till en viss dag, t.ex. "schampot snart slut - köp nytt" eller "Prata om att höja veckopengen". Där skriver Mini gärna upp saker själv.