Kortsiktigt/långsiktigt

Begreppen kortsiktigt och långsiktigt kan vara svåra att förstå. En Mini jag mötte hade svårt att förstå vitsen med att delta i varje gymnastiklektion för att till sist vara med på uppvisningen vid terminens slut. Hon tyckte om gymnastik, men förstod ändå inte vitsen med att delta gång på gång. Hon ville vara med på uppvisningen med en gång och hoppa över alla delmomenten. En annan Mini var extremt noga med att delta på alla träningstillfällen och fick fullständig panik om hon blev sjuk eller på något annat sätt förhindrad att delta vid ett enstaka träningstillfälle. Hon trodde att hon då inte skulle kunna delta på uppvisningen eftersom hon missat en massa.

Jag funderade på hur jag skulle kunna illustrera vitsen med att delta och inhämta den nödvändiga kunskapen för att kunna delta i uppvisningen. Men också att risken alltid finns att man blir sjuk eller förhindrad, och att man har lärt sig tillräckligt för att kunna delta även om man är borta någon gång - att det är först om man missat många gånger som man kanske missat så mycket att man inte riktigt hänger med i det som övats in inför uppvisningen. Jag ville visualisera sambandet och helheten. Resultatet blev ett spel med gymnastiktema.

Spelet går till enligt följande: Man slår tärningen och går framåt med en spelpjäs på pilarna. Ovalerna är lösa, och det ligger flera likadana ovaler ovanpå varandra. När man kommer till en oval får man stanna, vända på den och spara den. På baksidan står en bokstav. När man kommit i mål skall man bilda ett ord med hjälp av bokstäverna som man samlat ihop. Den som kommit i mål och bildat ordet först har vunnit. Varje oval erbjuder alltså ett inhämtande av viktig information som man behöver på slutet. Om man hamnar på en svart pil måste man hoppa över nästa oval och får inte lyfta på den. Då missar man alltså en bokstav. Missar man bara någon enstaka kan man med all sannolikhet bilda rätt ord på slutet i alla fall. Men missar man många blir det mycket svårt.

 

Skiss av spelet med ovalerna vända. (Det verkliga spelet är tydligare)