Morsan

Morsan är Minis mamma. Men hon kan lika gärna symbolisera Minis pappa! Hon är helt enkelt den förälder som interagerar i just den aktuella berättelsen eller det aktuella materialet. Morsan kan också vara en lärare, assistent, farmor, morfar, familjehemsförälder eller någon annan som står Mini nära på ett eller annat sätt. Morsan är den som känner Mini mycket, mycket väl och har en nära relation till henne.