Mini

Mini är barnet med NPF. I materialet är hon en flicka men hon kan lika gärna symbolisera en pojke. Mini kan vara i olika åldrar beroende på vilken text eller vilket material det är hon ingår i. Ibland är hon kanske en sexåring och ibland en tonåring. Ibland är hon mitt eget barn, ibland är hon någon annans.