Gänget

Gänget är "de andra barnen". De kan vara flickor, pojkar eller blandat. De är oftast i ungefär samma ålder som Mini är i, just i den aktuella berättelsen eller i det aktuella materialet. Gänget symboliserar barnen på gården, laget, skolklassen o.s.v. Det är barn som Mini inte har en nära relation till.