Vill ni hjälpa mig?

01.04.2014 13:55

Jag upplever att det ofta finns ett stort behov av att nå fram till omgivningen och lyckas förmedla en generell eller specifik problematik knuten till NPF. Det kan vara allt ifrån att på ett enkelt sätt förklara diagnoserna för släkten till att beskriva en komplex situation, dess konsekvenser och möjligheter för exempelvis skolan. Även om det direkta mötet med personer med NPF innehåller en mängd utmaningar och tillfällen till kreativitet finns det inget som känns så utmanande som just detta att på ett lättillgänglingt sätt formulera information till omgivningen. För mig är det lite av ett hjärtebarn, det här med att nå fram till människor. Att hitta rätt språk och rätt kanal för att människor skall få en "AHA-upplevelse". Jag tror att bilder har en stor kraft i detta. Jag tror också att egna upplevelser är oerhört kraftfulla. Om man för en stund kan få en egen upplevelse av hur det kan vara att ha NPF i vissa situationer kommer troligtvis den kunskapen att vara djupare förankrad än om man enbart läst en text eller lyssnat på någon som pratar om det.
Många av mina texter och illustrationer ligger av denna anledning under rubriken "Material för andra". Jag arbetar ständigt på nya förklaringar, upplevelser, metaforer eller övningar som kan ge mottagaren en tydligare förståelse. I framtiden planerar jag att ge ut material i bokform och även att föreläsa inom området. Det skulle betyda mycket för mig om ni som läser skulle vilja berätta för mig vad ni upplever är extra viktigt att förmedla och till vem. Om ni fick önska fritt - vem skulle då få information om NPF och vad skulle vara viktigast att förmedla? Många av er som läser mailar mig med era berättelser och frågar om tips och råd. Jag är glad för erat förtroende och glad att jag får bidra! Det ger mig också mer kunskap om var behovet finns. Men ni är många fler och sitter på massor av erfarenheter och önskemål! Hör av er - i gästboken här på hemsidan, via mail eller på facebook! Jag behöver er! 

Värme från Kaosteknikern