Utbränd - duktig eller klen?

22.07.2014 17:37

När man pratar om utbrändhet eller utmattningsdepression brukar det nästan alltid vara i relation till arbete. Och på något märkligt vis ligger det någon form utav outtalad positiv laddning i att man blivit utmattad av att vara så duktig och ambitiös och moralisk att man arbetat tills man stupar. Det är mer sällan man pratar om den utbrändhet eller utmattning som är kopplad till privatlivet. På något sätt osar det svaghet kring det. Vad är man för person som inte orkar med sin egen så kallade fritid? Och vem vill ens snudda vid den skuld som det innebär att erkänna att ens egna barn är orsaken till att man stupat och inte längre orkar knyta skosnörena eller läsa texten på baksidan av mjölkpaketet?

Yrkesverksamma jag pratat med menar att de möter oerhört många fler personer vars utbrändhet har sin huvudsakliga orsak i privatlivet än i yrkeslivet. Och jag är inte förvånad. Det är bara så oerhört sorgligt att man inte vågar lyfta fram detta - varken socialt eller i media.

Nu är det tema utbrändhet på Neurobloggarna. Fler inlägg hittar du här.