Tre partier har svarat

27.08.2014 11:24

Hittils har tre partier svarat på mitt mail med den illustrerade texten "Idrott och ohälsa". Här kommer svaren:

 

Centerpartiet:

Hej Lina och tack för ditt mail!

Precis som du säger finns det en del avvägningar som ska göras innan beslut av hur kommande idrottsundervisning ska vara utformad. Alla barn har rätt att trivas och må bra under sin skolgång och kunna delta utifrån sina förutsättningar. Jag ska vidarebefordra dina åsikter till våra utbildningspolitiskt ansvariga.

Vänligen,

Malin Henriksson

Valredaktionen

 

Kristdemokraterna:

Hej Lina,

Tack för ditt mail och ditt engagemang för alla barns möjlighet att kunna delta i skolans idrott och hälsa. Det är jätteviktiga synpunker som du framför! Självklart ska idrottslektioner inte endast innehålla bollsporter, konditionstester och tävlingsmoment. Det är viktigt att lektionen utformas och anpassas utifrån varje klass och elevernas förutsättningar. Det är också otroligt viktigt att skolan arbetar med att skapa en "trygg" miljö för alla elever, särskilt vad gäller momenten kring idrott och hälsa.

Ämnet idrott och hälsa är brett, och innefattar även olika hälsoperspektiv. Det är viktigt att ha en bra kontakt med lärare och skolledning om det finns moment som inte är bra eller svåra för elever med NPF. Upplägget av ämnet idrott och hälsa varierar mellan olika skolor och hänsyn bör tas till elevers olika behov och situation.

Tack ännu en gång för dina synpunkter om idrott och hälsa för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jag ska föra vidare dina åsikter till Annika Eclund, Kristdemokraternas skolpolitiska talesperson.

Vänliga hälsningar

Sofia

Kristdemokraterna

 

Folkpartiet:

Hej,

Regeringen föreslår nu att undervisningstiden för ämnet idrott och hälsa i grundskolan utökas från 500 till 600 timmar, det vill säga en ökning med 20 procent. Det innebär att antalet timmar för ämnet blir fler än vad det har varit någon gång sedan grundskolan infördes. För de allra flesta barn är det bra.

Det finns ingen generell regel som kan tillämpas för barn med NPF. En del av dessa barn behöver röra på sig mycket. Det måste ske en individuell prövning om dessa barn kan vara med på skolgymnastiken.

Hör gärna av dig igen med fler frågor!

Med vänliga hälsningar

Rickard Ydrenäs, Folkpartiets valcenter