Svar från utbildningsdepartementet

13.05.2014 07:42

Fick följande idag:

 

Hej Lina!

Låt mig inledningsvis be om ursäkt för att svaret dröjde. Utbildningsdepartementet har tagit del av ditt brev om anpassningar för barn med NPF. Vi är mycket tacksamma för att du delar med dig av dina erfarenheter och det är värdefullt för oss att få ta del av dina råd och synpunkter.

Med vänliga hälsningar

Sigrid Rydell Johnson
Brevsvarare
Departementsledningen
Utbildningsdepartementet
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
sigrid.rydell.johnson@regeringskansliet.se
www.regeringen.se

 

Det är bra med respons. Det är ännu bättre med förändingar.

Läs mitt brev här.