Redskap eller Beredskap?

04.11.2015 14:17

Det som Mini tampas med är så mycket, så komplext och så osynligt. På bara en timme i skolan hinner hon gå igenom hel rad situationer som kräver massor av energi från henne att hantera.

 

Mini kommer till skolans matsal. Där sitter många andra barn och det är högt ljud. Hon har svårt att äta med andra. Maten klarar hon inte riktigt av att äta så hon tar lite ris och morötter. Men hon står upp och äter eftersom känslan av hur kläderna sitter mot kroppen besvärar henne. De andra undrar varför hon inte sitter ner. Det känns jobbigt för Mini att de tittar och undrar.
Till slut känns kläderna outhärdliga mot kroppen så hon måste gå ifrån sin lunch för att justera dem inne på toaletten. Det tar tid så när hon är klar har de andra gått ut på rast. Hon får välja på att äta mer eller hoppa över maten och gå ut till kompisen. Hon väljer det senare eftersom hon är rädd att kompisen skall hinna hitta någon annan att leka med. Hon är trött eftersom hon inte har ätit ordentligt. Det tar tid att få på sig kläderna så att de sitter rätt och när hon kommer ut leker kompisen med någon annan. Hon får gärna vara med säger de. Men Mini gråter för hon klarar inte av att leka med mer än en i taget. Hon kan inte vara med. Det är för svårt att förhålla sig till flera på en gång. Hon går in.
Efter en stund kommer kompisen och säger att de kan leka nu - men då är det så lite kvar av rasten att de inte hinner leka det de brukar leka. Det tar tid för henne att bearbeta det här och hon låser sig. Och så är rasten slut.

 

Men vad behöver Mini då?
Det går inte att ge tydliga instruktioner i vad man som vuxen skall göra. De vuxna omkring Mini måste själva ta över ansvaret för att upptäcka, analysera, prova, åtgärda, utvärdera och kanske göra om.

Det finns ingen självklar lösning på många av de situationer som tär på Mini. De går inte att avhjälpa med hörselskydd eller en tidshjälpmedel. Det krävs att den vuxna vet vad man skall titta efter. Den vuxna behöver identifiera varje situation och sedan välja stödstrategi utifrån denna. Ganska ofta handlar det bara om att finnas.

 

Det är så oerhört mycket svårare att få någon annan att skaffa sig en viss inställning och medvetenhet - än att tala om vad de konkret skall göra. Jag kan inte leverera några färdiga lösningar. Jag måste väcka andras nyfikenhet, medvetenhet, uppmärksamhet och förståelse för det allvar som varje liten situation innehåller - för just Mini.

Och varje liten situation kan sedan leda till en annan. En del av dessa går att lösa men de flesta bara är. Att diagnostisera Mini är en sak. Att hitta lösningarna för henne är en helt annan.

 

I huvudsak handlar det därför om två saker:

 

1. Se till att någon vuxen i skolan finns som ser henne, förstår henne, har koll på henne och visar att hen finns för Mini så hon inte blir ensam med allt som är svårt.

 

2. Att hjälpa Mini att hushålla med sitt batteri genom att lösa det som går att lösa så att hon har lite energi kvar till det som inte går att lösa och som hon ändå måste förhålla sig till och hantera.

 

Om vi för en stund tänker oss att det handlar om allergi i stället. Det är en ganska rimlig jämförelse eftersom barn med NPF ofta är just överkänsliga - även om det är mot sinnesintryck och känslor i stället för mot födoämnen och partiklar i luften.

 

De vuxna undrar vad Mini är allergisk mot. De vill veta vad hon skall undvika. Hade Mini kort och gott varit allergisk mot, låt säga äpplen, hade de vuxna inte behövt mer än att se till att hon inte fick i sig äpplen.
Men Mini har en rad konstaterade och icke - konstaterade allergier som alla interagerar med varandra. Mini kan reagera på en rad olika ämnen, eller kombinationer av ämnen som inte alltid går att förutse. Det här ställer helt andra krav på de vuxna. Har man att göra med ett barn som kan reagera på något födoämne, någon partikel i luften eller en kombination av dessa måste man vara vaksam på eventuella reaktioner och beredd att agera mest hela tiden. Vet man dessutom inte säkert vad det är barnet reagerar på krävs en ännu större beredskap.

 

Det som efterfrågas är strategier. Jag efterfrågar människor som skapar dem.
Jag blir ombedd att leverera redskap men jag behöver etablera beredskap. Är det möjligt?