Problemdöljande beteende

22.05.2014 16:40

Bo Hejlskov Elvén har skrivit en utomordentlig bok med titeln Problemskapande beteende. Jag skulle också vilja läsa en bok om Problemdöljande beteende. Eller kanske skriva den själv. Problemdöljande beteende är också ett problemskapande beteende eftersom det skapar problem för både den som döljer problemen och den som de döljs för. Men precis som alla andra problemskapande beteenden finns de där också av en anledning. De fyller en funktion, det får vi inte glömma. Och förmågan att dölja problemen kan vara en kompetens ifall den riktas om och blir mer konstruktiv för den som har den. Låt mig ta ett exempel:

 

Mini har autism. Hon har svårt att förstå många av de komplexa sociala koder som hennes kompisar navigerar lättare i. Men hon har förmågan att kopiera deras beteenden, anpassa sig och smälta in när det behövs, bli osynlig när det behövs och synas när hon kan. På detta sätt märks det nästan inte alls att hon har svårigheter med detta. Mini gör detta för att vara lika, för att få vara med, för att känna sig normal och för att bli omtyckt. Hon försöker göra som man skall. När vuxna försöker ta reda på hur hon har det berättar hon inte sanningen och hon anstränger sig hårt för att de inte skall avslöja hur det verkligen är för henne. Få ser hur mycket energi hon lägger ned på allt detta och få vet om att det sociala inte går per automatik för henne. För Mini fyller detta en funktion – hon smälter in och blir inte udda – samtidigt som det gör det problematiskt för henne. För hon får inte den hjälp hon behöver eftersom så få ser att hon har svårigheter. Faktum är att många vuxna inte ens tror på att hon har en funktionsnedsättning. Och eftersom det fungerar så bra för Mini får hon inget stöd. Det gör att hon blir överbelastad och får ångest ofta. På det här sättet är det ett problemskapande beteende för Mini. För de som försöker hjälpa Mini är det också problemskapande eftersom de blir förvirrade och har svårt att se var och när hon behöver hjälp och inte.

 

Mini skulle vinna på att våga visa sig lite mer i det hon har svårt med. På så sätt skulle hon kunna få mer stöd, bli mindre ensam med det som är svårt och slippa bli överbelastad. Hennes kompetens att kunna kopiera, och sätta sig in i hur andra tänker tillräckligt mycket för att smälta in kommer hon att ha glädje och nytta av i livet eftersom en stor del av tillvaron handlar om sociala sammanhang. Men hon behöver få möjlighet att själv välja när och hur hon skall göra det och inte bli slav under sitt beteende så att hon själv far illa av det.