Plugga på slak lina

25.05.2015 22:46

På ett allmänt möte i döttrarnas skola diskuterades frånvaro för grundskolans elever. Skolan meddelade att de kommer att bli bättre på att följa upp frånvaro och agera snabbare. Som exempel berättade de hur snart föräldrarna skall kontaktas och hur snart socialtjänsten skall kontaktas när elever har ogiltig frånvaro. Det låter ju bra.

Skolan berättade ingenting om hur de kommer att agera för att tillgodose dessa barns behov så att de klarar av att komma till skolan. Oavsett om orsaken till den ogiltiga frånvaron är mobbing, psykisk ohälsa, sociala problem, familjeproblem eller kanske funktionsnedsättningar finns det alltid något som gör att barnet uteblir. De barn som ”bara” skolkar är få. Och även om vi vuxna inte anser att det finns ett bakomliggande skäl, eller skälet inte är begripligt för oss så finns det garanterat.

När skolan stolt sträcker på sig och meddelar att de kommer att bli hårdare när det gäller frånvaron blir jag orolig. Våra barn är ute och går på lina och skolan har stolt fäst den i ena änden. Var tänker de fästa den andra änden? Tänker de ens fästa den?