Kognitiva hjälpmedel - för vem?

13.10.2013 16:29

Kognitiva hjälpmedel - för vem?

I mitt arbete med den här hemsidan har jag kommit att inse att ett av de viktigaste hjälpmedlen som finns är de kognitiva hjälpmedlen för människorna omkring en person med NPF. Man lägger ned så oerhört mycket tid och energi på att hitta strategier och lösningar för den som har diagnosen - och det är såklart helt rätt! Men frågan är om det inte behövs läggas ned minst lika mycket tid och energi på att hitta strategier och lösningar för de som möter personen med NPF. Många är de som behöver hjälp att förstå hur NPF fungerar generellt, hur NPF fungerar för den aktuella individen, varför vissa situationer uppstår, vad de själva kan göra för att underlätta o.s.v. o.s.v. Många av oss söker aktivt den här kunskapen. Många gör det inte. En sak är i alla fall säker: Vi behöver lära oss mer! Det går att läsa sig till en väldig massa teoretisk kunskap men det är inte alls säkert att den hjälper oss i den konkreta, och ofta akuta situationen. Vi behöver mer "learning by doing" och vi behöver mer individuell information och mer samarbete. Dessutom behöver vi många gånger hjälp att förklara och förtydliga skeenden på ett sätt som vi själva kan relatera till. Kanske var det därför som min text om solen blev så enormt väl mottagen inom så vitt skilda kategorier av människor. Egentligen var den ganska enkel, men den förklarade något på ett sätt vi alla kunde relatera till. Och det är ju detta som kognitiva hjälpmedel i mångt och mycket handlar om! Så jag ställer mig frågan: Vem behöver kognitiva hjälpmedel när det kommer till NPF? Mitt svar är: Alla. Både de som själva har NPF och vi som möter dem i olika sammanhang. Vi behöver förstå varandra så att vi kan mötas. Så fortsätt att lägga tid och engagemang på att utveckla kognitiva hjälpmedel av alla de slag - både för personer med NPF och för människorna omkring dem!