Kaostekniks läsare

11.06.2014 16:21

176 personer svarade på enkäten om yrkeskategori. TACK! Så här svarade ni:

1)  27% arbetar inom skola

2)  12% arbetar inom förskola

3)  15% arbetar inom omsorg

4)  16% arbetar inom vård

5)  0,6% arbetar inom habilitering

6)  0,3% arbetar inom socialt arbete

7)  21% arbetar inom andra kategorier än de ovanstående

Hela 27% arbetar alltså inom skolan och utgör den största yrkeskategorin av er läsare som svarat. Inte ens gruppen "andra yrkesområden" - som är blandad - är lika stor. Det är glädjande att så många läsare är yrkesverksamma inom de angivna områdena och alldeles särskilt glädjande att så många inom skolan hittat hit. Skola är ett område som ligger mig lite extra varmt om hjärtat. Innan jag började arbeta inom omsorg arbetade jag i många år inom skolan och jag har förstås numera mycket kontakt med skolvärlden eftersom jag är förälder.