Flexibilitet och struktur

27.11.2013 23:00

 

Denna vecka är det tema rutiner på Neurobloggarna.

 

Flexibilitet och struktur går hand i hand. Ju mer struktur NPF-barnet behöver, desto mer flexibel behöver du vara. Jag möter många som envist försöker bemöta barnet med struktur och inte förstår varför det inte fungerar. Den första frågan man behöver ställa sig är vad struktur är för just det här barnet. Det är inte du som skall stå för strukturen – det är du som skall vara flexibel nog att skapa en tillvaro för barnet som erbjuder den variant och det mått av struktur som krävs för att avlasta honom eller henne. Vi tror lätt att vi vet vad något innebär bara för att begreppet är tydligt för oss. Men precis som med allting annat här i livet är det högst individuellt hur vi uppfattar något. Att bemöta NPF-barnet med struktur kan vara lika konstruktivt som att köra rätt in i en bergvägg. Strukturen blir till krav och härdsmältan är ett faktum.

 

Struktur kan se väldigt olika ut. Enligt Svenska akademins ordlista betyder ordet struktur ”inre beskaffenhet, sammansättning, uppbyggnad”. Denna sammansättning eller uppbyggnad behöver inte nödvändigtvis vara symmetrisk och rak. Har ni vilat ögonen på en strukturtapet någon gång? De kan faktiskt förefalla rätt kaotiska men vid närmare anblick framträder en konsekvent återupprepning i någon form ändå. För somliga krävs en oerhört symmetrisk och rak struktur vars återupprepning återkommer mycket tätt. Det finns inget eller mycket lite utrymme för variation. För andra krävs en sorts rörlig struktur vars ram ändå håller samman hela formen och återkommer i lite längre cykler.

 

Ett exempel är begreppet när. Vissa behöver veta exakt när något skall ske, hur länge och vad som händer därefter. Andra behöver veta att det kommer att ske, inom vilken tidsram det kommer att ske men inte exakt när, eftersom detta när blir till en kravsituation och hur länge blir till tidspress. Själva tidpunkten behöver kanske avgöras av dagsform, motivation och eventuella störningsmoment. Detta kräver en oerhörd flexibilitet av dig. Du behöver bli riktigt duktig på timing.

 

Att det NPF-barn du har att göra med är i något mindre behov av det som vi till vardags kallar för struktur behöver alltså inte nödvändigtvis betyda att du kan luta dig tillbaka lite mera. Det kan i vissa fall till och med hända att du behöver arbeta ännu hårdare för att kunna vara så flexibel som det krävs för att skapa en rörligare struktur än den ett annat NPF-barn behöver ha. 

Läs om FLEXiTUR (Flexibilitet i struktur) här.