Fem frågor till ett barn om att få diagnos

28.04.2014 07:37

Fem frågor till en Mini om att få en NPF-diagnos:
 

1.       Finns det något bra med att få en diagnos? Vad?


-Att då får man veta vad man har svårt med och då kan man förklara för andra. Och man kanske känner sig lugnare själv för man får namn på det svåra.
 

2.       Finns det något dåligt med att få en diagnos? Vad?

-Nej jag tror inte det. Om man har problem innan då vill man ha en diagnos på det… fast… det kan ju vara dåligt för om man får en diagnos betyder det ju att man har svårt med något.

 

3.       Hur kände du när du fick veta din diagnos?

-Det var skönt att få veta vad det var.

 

4.       Tyckte du att du förstod vad det var för diagnos du hade fått och varför du hade fått den?

-Ja för mamma förklarade ju!

 

Förändrades något när du fick din diagnos? I så fall vad?

-Ja i skolan kunde jag förklara bättre och de kunde förstå bättre vad det var i stället för att liksom bara: ”Mini har svårt för det och det och hon har svårt för det och det – jaha vad har hon mer svårt för?” I stället för bara: ”Jaha hon har XXX liksom. Det blev lättare hemma också.

Denna vecka är det tema "Att få diagnos" på Neurobloggarna. Läs andras inlägg här.

Den intervjuade Minin och hennes vårdnadshavare har gett sitt tillstånd till att jag publicerar svaren.