En färgglad paradox

11.11.2013 10:27

En färgglad paradox

Jag fortsätter lite på temat färger och NPF och knyter an detta till boken "Sinnesintryck och omvärldsuppfattning vid autism och Aspergers syndom" av Olga Bogadshina.

 

Långt innan jag läste boken funderade jag på de personer som gör sina mycket stark och högst personliga kopplingar mellan ord eller siffror och färger. Jag har mött personer som blir mycket förbryllade när de ser material som bygger på färger eftersom dessa fastlagda färger inte alls stämmer med deras egna kopplingar. Jag tar ännu en gång veckoschemat som exempel. Många använder sig av ett veckoschema med färger på dagarna. Dessa färger är fastlagda och allmänt vedertagna. Måndag är grön, tisdag blå, onsdag vit, torsdag brun, fredag gul, lördag rosa och söndag röd. Flera av de jag pratat med som starkt associerar ord, siffror och veckodagar till färger har någon form av Autismspektrumtillstånd. Därför har jag blivit extra uppmärksam på det faktum att man fastlagt färger på dagarna för just denna målgrupp. Självklart använder man allt material enbart om det är till hjälp för personen ifråga. En person som störs av färgerna på dagarna har naturligtvis ett schema med ”sina” färger eller inga färger alls. Men det här är ändå intressant tycker jag.

 

Så läste jag boken "Sinnesintryck och omvärldsuppfattning vid autism och Aspergers syndrom" som i kapitel sex, ”Andra sensoriska tillstånd”, tar upp Synestesi. Synestesi beskrivs i boken som att när en sensorisk modalitet stimuleras leder detta till ett intryck i ett eller flera andra sinnen. Exempel är att en smak upplevs som en viss form, att ett ljud ger en upplevelse av beröring eller att en doft åstadkommer en färgupplevelse. Andra exempel är upplevelsen av att siffror, bokstäver eller ord har eller är färger. Bogadshina skriver att det anses ovanligt med synestesi hos personer med autism trots att analyser av personliga berättelser inom gruppen visar att det är vanligt. Hon menar att orsaken till att synestesi anses ovanligt hos personer med autism kan vara att det är svårt att upptäcka.

 

Om det stämmer att det är vanligt att personer med autism kopplar till exempel ord till färger är det en väldigt intressant paradox att man fastlagt exempelvis färger på veckodagarna. Man kan föreställa sig vilket kaos det skulle bli ifall flera personer med synestesi av typen ord-färger fanns i en grupp och schemat bestod av de fastlagda färgerna. Nu är det förstås vanligt att var och en får ett individuellt schema och jag menar inte att det föreligger något egentligt problem med färgerna, bara att det är viktigt att uppmärksamma. Det är så lätt att ett hjälpmedel blir kontraproduktivt ifall man inte känner till vilka fallgropar som finns.

 

Har du erfarenhet av synestesi i någon form eller utsträckning? Hör av dig och berätta! 

Mer om synestesi hittar du här

Boken som nämns i texten hittar du här

Tidigare blogginlägg om boken

"UnikFamilj" bloggar om synestesi här  och här