Vikten av att vänta

De flesta av oss har säkert varit med om att datorn är seg. Och ju mer frustrerade vi blir desto fler knappar trycker vi på. Datorn ignorerar inte dessa kommandon trots att den har fullt upp med att bearbeta. Den lagrar alla knapptryckningarna och blir ännu långsammare och ännu segare för att tillslut hänga sig totalt. Det är då vi gör en omstart.

 

Mini bearbetar information långsamt. Särskilt när det kommer till det där som skall göras som känns lite extra jobbigt och kanske till och med otäckt. När Minis inre dator slänger fram ett timglas och på olika sätt deklarerar ”tänker” blir vi lätt otåliga och börjar ge ännu fler kommandon. Vi ställer frågor, ger ytterligare alternativ, erbjuder valmöjligheter, pushar på eller till och med ställer ultimatum. Och alla dessa kommandon lagrar Mini, precis som din sega dator, tills hon hänger upp sig och fastnar totalt.

 

Med lite tur och en rejäl skopa skicklighet kan vi kanske starta om – hitta timingen och bryta med något som vi lärt oss fungerar för Mini i sådana här situationer. Men det allra bästa är om vi lär oss vikten av att redan från början vänta. För när vi ger Mini lite tid att processa den första informationen händer det förbluffande ofta att hon plötsligt hittar kraft och mod att ta sig vidare. Det är ett mycket kort och litet ögonblick av beslutsamhet hon hittar som vi missar om vi belamrar henne med en massa nya ”knapptryckningar” i ren frustration.