Tolka situationer

Anagram

Vi har alla olika sätt att skapa helheter på. Vi förstår vår värld genom att pussla ihop alla små bitar till en begriplig bild utifrån vilken vi sedan agerar. Det går snabbt, ofta automatiskt för de flesta. Mini har autism. Hon har ett annat sätt än de flesta andra att pussla ihop bitarna på. Det går inte automatiskt för henne. Hon måste vrida och vända på bitarna för att få dem att passa ihop. Ibland blir hon sittande med alla pusselbitarna i en hög, frustrerad, panikslagen och otrygg, eftersom hon inte lyckas få fram den bild alla andra utgår ifrån. Hon vet helt enkelt inte vad det är de andra ser. Ibland får hon bitarna att passa ihop alldeles galant och agerar utefter den bild som framträtt. Och ändå blir bemötandet ett helt annat än det hon föreställde sig. Varför? För att hon lyckats pussla ihop samma bitar till en helt annan bild än vi andra.

Har du någon gång löst ett anagram? Ett anagram är ett ord eller en mening som består av samma bokstäver som ett annat ord, eller en annan mening. Till exempel orden LÅS och SLÅ. Föreställ dig att du är i affären och får syn på en vacker kruka. På skylten finns bokstäverna T, R, I, S, G och A. Du får detta till ”GRATIS”, blir strålande glad, tar krukan och går ut ur affären. Plötsligt blir det tumult. Du blir stoppad av ilsken personal som hävdar att du har stulit. Du blir förtvivlad – du har ju inte alls stulit! De har totalt missuppfattat situationen och behandlar dig felaktigt och orättvist! Krukan var ju gratis! Det stod ju på skylten! Personalen hävdar att det inte alls stod att krukan var gratis. Det stod klart och tydligt att krukan var trasig. De kan tänka sig att sänka priset något av denna anledning – till en annan kund som inte stjäl.
Så här är det ofta i kommunikationen mellan Mini och hennes omvärld. Bokstäverna är alla de där små delarna i en social situation som gör att den blir begriplig. Vi pusslar ihop dem och får fram en bild av vad som sker och vad som gäller. Vi ser kanske bilden från olika håll men har tillräckligt gemensam uppfattning för att navigera problemfritt i de flesta situationer. Eftersom Mini är så övertygad om sitt sammanhang – lika övertygad som du är om ditt – vet hon inte om att hon skall fråga dig först ifall hon kanske pusslat ihop bitarna på ett sätt som inte stämmer överens med ditt. Det är du som måste vara medveten om att vardagen med Mini är full av sociala anagram.

 

Vilka helheter skapar du av dessa fyra delar?

-Två hjärtan?

-En sax?

-Eller kanske talet 3 X 3?

Och hur vet du vilket alternativ som anses rätt….?

 

www.kaosteknik.webnode.se