Rigid eller ej?

Mini är 13 år och vill klara sig själv. Vuxna är mest pinsamma och i vägen tycker hon.  Mini har adhd och autism. Hon vill gärna veta när saker händer, hur de kommer att gå till och vem som kommer att göra dem. Hon vill veta var saker finns, var människor befinner sig och när, och hon vill kunna lita på att saker och ting inte förändras.

Själv vill hon kunna göra lite som hon vill. Hon vill kunna följa sina impulser, vara spontan och göra det hon känner för – eller det hon känner att hon för stunden behöver och måste. Hon vill absolut inte följa några som helst scheman, regler, rutiner eller checklistor som någon har upprättat.

Detta förbryllar de vuxna kring Mini. De förväntar sig att hon skall vara rigid och ha ett behov av att följa scheman och rutiner eftersom hon har autism. Det försvårar också för hennes omgivning. Alla måste stå för vad de har sagt och hålla ett strikt schema medan Mini själv inte följer någon struktur alls. De vuxna upplever att Mini motarbetar dem och att kraven på dem är orimliga.

 

Låt oss för en stund föreställa oss att alla de där sakerna som Mini vill veta, alla de där hållpunkterna hon vill ha koll på, inte är hållpunkter utan hållplatser.

Mini vill veta var hållplatserna finns så att hon kan välja när hon vill kliva av och på bussen. Hon vill veta var de finns, och att de inte flyttar på sig, så att hon har något pålitligt och tryggt att förhålla sig till när hon är ute och går. Det är lättare att hitta ifall man kan utgå ifrån något. Men hon vill gå själv. Hon vill gå sin egen väg, upptäcka sina egna saker och i sin egen takt.

De vuxna kring Mini vill att hon skall följa busslinjen. Nu när de har placerat ut hållplatserna så fint vill de att hon skall följa den rutt som är lagd och inte avvika från den. De vill att hon skall börja och sluta vid ändhållplatserna och checka av varje stopp på vägen. Det är detta som de vuxna förväntar sig eftersom Mini har autism. Och det är detta de vuxna kallar samarbete.

 

Det kanske inte är rimligt att Mini skall få navigera helt fritt. Även Mini behöver följa regler och rutiner. Men det är kanske inte heller rimligt att hon skall följa rutten till punkt och pricka för att den är lagd. Mini behöver få utforska sina egna områden och pröva sina vingar ungefär som när ett litet barn tar små vändor ut på gården för att komma tillbaka till sin förälder igen. Man kräver inte av det lilla barnet att stanna kvar hos föräldern för att föräldern är snäll och sitter på sandlådekanten. Man uppmuntrar barnet att våga utforska lekplatsen och ifrågasätter inte sin roll som fast punkt att återvända till.

 

Vem är det som är rigid? –Mini som vill att de vuxna skall vara förutsägbara eller de vuxna som vill att Mini skall vara förutsägbar?