Rast?

Skoldagarna är som bekant uppbyggda av lektioner och raster som varvas med varandra. Tanken är att barnen skall få lagom långa sekvenser av arbete/inlärning och där emellan paus för rörelse, utevistelse och lek. En lunchrast ger också påfyllning av näring så att barnen orkar hela skoldagen. Men om rasterna inte utgör någon paus då? Om rasterna bara innebär mer arbete och inlärning - fast av en annan sort - kanske en ännu mer krävande sådan?


För Mini, som har NPF, är det så. Det innebär att hon går en hel skoldag utan någon rast alls.

När man inser detta är det inte svårt att förstå att Mini är utmattad efter skoldagen. Hon kanske inte orkar någonting alls, somnar, exploderar i utbrott eller skärmar av sig totalt.


Låt oss titta på hur en skoldag kan vara uppbyggd:


När Mini är ledig och tillåts följa sin egen rytm mår hon, precis som alla andra, bäst av att varva ansträngning med återhämtning. Hon kanske gör det här av sig själv, genom att göra saker i korta stunder och självmant söka sig till det som ger henne återhämtning. Det kan också vara så att Morsan skapar ett schema åt henne som hon följer, där Morsan har skapat en lagom rytm.


Men vad är då återhämtning för Mini? Oftast är det att sitta vid en skärm, mobil, surfplatta, dator eller TV. Det kan också vara att försjunka in i sitt specialintresse som t.ex. lego, att sortera glaspärlor, vika pappersänglar eller titta på tåg. Varianterna på specialintressen hos Minisar är oändliga men de ger nästan alltid en i det närmaste meditativ vila.


Låt oss titta på hur Minis sunda rytm kan se ut:


Om vi nu jämför hur skoldagarna påverkar Polarn, som inte har NPF, och Mini, som har NPF så kan det se ut såhär:


Notera att en lektion drar mindre energi för Polarn än för Mini, eftersom Polarn har fler resurser än Mini att hantera lektionen på. Mini kan ha svårt att hantera synintryck, ljus, ljud, information och att reglera sin uppmärksamhet och koncentration. Polarn fyller också på sin energi på rasten. För Mini tar rasten ännu mer energi. Mini, som alltså gör av med mer energi på lektionen än vad Polarn gör, får ingen återhämtning alls.