Men ibland kan hon ju!?

Hur kommer det sig att funktionsnedsättningen inte är konsekvent? Att ett barn med NPF kan vara så motsägelsefullt? Ibland är Mini flexibel och ibland helt rigid. Koncentrationsförmågan kan stundtals vara enorm och stundtals obefintlig.  Hon förstår instruktioner ibland men feltolkar dem annars totalt. Hennes förmåga att visa empati är stor i en viss situation medan den i en annan är som bortblåst. Det här kan förbrylla omgivningen. Ibland kan det till och med dribbla bort de vuxna så till den milda grad att de tror att hon ”kan om hon bara vill” och egentligen manipulerar dem.

Fundera på följande:

Kan en person med totalförlamning i benen gå upp för en trappa?
-Ta sig upp med hiss eller ramp?

Kan en blind person se om det är röd eller grön gubbe?
- Höra det på tickandet i stolpen?

Det är inte funktionsnedsättningen som är inkonsekvent. Det är omgivningen. Egentligen är vi alla motsägelsefulla eftersom vi klarar av olika saker olika bra beroende på situation. 

Det vi gör när vi förundras över det motsägelsefulla i Minis beteende och reaktioner är att vi skickar runt en rullstolsburen person i en miljö där det på vissa ställen enbart finns trappor och på andra även finns hiss eller ramp. När hon inte kan ta sig upp för trappan ser vi funktionsnedsättningen. När hon tar sig upp med hissen ser vi den inte. Vi behöver hindren för att få syn på, och tro på att hennes NPF finns. När Mini tagit sig upp med hissen blir vi förbryllade och börjar kanske till och med undra om hon bara var lat när hon inte tog sig upp för trappan. Vi ser inte att det är omgivningen som avgör om hon blir funktionshindrad eller inte för vi är så upptagna med att försöka analysera Mini själv. 

Om vi flyttar fokus en stund och lägger ned lika mycket energi på att analysera den omgivning hon rör sig i kan vi hjälpa Mini att bli mindre funktionshindrad. Konstigare är det inte. Det är bara lite mer avancerat att få syn på det som hindrar och stör Mini eftersom det inte är lika avgränsade saker som bristen på hissar eller ramper. Desto större orsak att flytta fokus!