Funktionshinder

"Funktionshindrade är vi allihopa, allihopa, allihopa. Funktionshindrade är vi allihopa, jag med. Jag med - och du med. Jag med - och du med...."

 

Funktionshinder är ingenting som finns inom en människa. Det är något som uppstår i mötet mellan människan och hennes omgivning. För Mini som har autism kan det ofta handla om sociala sammanhang. När de osynliga sociala koderna är obekanta kan stora missförstånd uppstå. Eftersom Mini har autism är det lätt att stirra sig blind på detta. Men funktionshindrade kan vi alla bli och särskilt när det gäller sociala sammanhang. Kultur är ett riskområde. Ta till exempel gester. För oss här i Sverige är det självklart att tummen upp betyder att något är bra, till och med toppen! Så åker vi till Iran.  En man hjälper oss att förklara vägen till hotellet och eftersom vi inte talar samma språk känns det bra att använda sig lite mer av gester för att kommunikationen skall bli tydligare. Vi gör därför tummen upp, tackar och tar våra väskor för att gå. Men det får en helt annan effekt än vi tänkt oss och missförståndet är ett faktum. Mannen blir rasande. Tummen upp är nämligen en obscen gest i Iran. Vi kunde lika gärna ha tackat honom genom att ge honom långfingret.

 

Det talade språket är ett annat område. När vi inte kan språket är vi definitivt funktionshindrade. När vi inte kan språket alls märks det nästan omedelbart i ett socialt sammanhang. Knepigare blir det när vi kan kommunicera bra med varandra men förstår saker på olika sätt. Så är det med Mini som är högfungerande med autism. Det märks inte på henne att hon blir funktionshindrad i mötet med oss och då blir det extra förvirrande när hon plötsligt uppfattar något på ett annat sätt än oss andra. 

 

Man skulle kunna säga att vi nästan pratar samma språk. Ungefär som svenskar och norrmän. Vi förstår varandra rätt bra, utom att vissa ord som låter exakt lika har helt olika betydelse. Rar till exempel betyder ungefär det samma som söt och snäll på svenska men på norska betyder det konstig. När svensken säger att chefen är rar tror norrmannen att han vet precis vad svensken menar. Men på svaret märks det att något inte riktigt stämmer och konversationen blir förvirrad. Hade vi pratat helt olika språk hade vi inte trott att vi förstod varandra utan utgått ifrån att vi måste förklara och försöka förstå. Missförståndet blir större när språket nästan är lika.

 

Så nästa gång du möter Mini, tänk på att funktionshindret inte finns inuti henne utan i mötet mellan henne och hennes omvärld. Fundera på ifall hon kanske är en Svensk i Iran, eller en Norrman i Sverige. Funktionshindrade är vi lite till mans.

 

Vill du veta mer om olika gesters betydelse i världen? Läs här.