Flexibel - rigid

Mini är vad man kallar rigid. Hon har svårt att ställa om, svårt att avsluta en aktivitet och påbörja en annan, svårt att hantera motgångar och gränser. Morsan säger sällan bara tvärt nej och stopp. Hon trixar och fixar och tillåter en extra gång, och en till och en till medan hon förbereder Mini på nästa steg.
Många tycker att Morsan är för släpphänt. De tycker att hon "curlar" Mini. "Barn behöver tydliga gränser" säger de. "Ett nej är ett nej."
Och visst behöver barn tydliga gränser. Kanske behöver Mini på ett sätt ännu tydligare gränser eftersom hon har en tendens att springa rakt in i dem, ignorera dem eller försöka flytta på dem - mer än andra barn.
Men Morsan vet vad hon gör. Hon "curlar" inte. Hon har satt upp tydliga gränser. Det är bara det att själva gränserna är mer flexibla i sig.
Hur hänger det ihop? Flexibla gränser är väl inga gränser? De är väl inte tydliga?
 
Om vi för en stund tänker oss att Mini är gjord av ett oflexibelt material - som t.ex. keramik. Polarn däremot är gjord av ett mer flexibelt material, som t.ex. gummi. 
Vi tänker oss att de här två barnen befinner sig i en hage med staket runt om (gränserna). Staketet är gjort av trä. 
Bägge barnen springer in i staketet. Vad händer? Keramik-Mini spricker. Gummi-Polarn håller. 
Om vi i stället placerar de här två barnen i en hage där staketet utgörs av ett kraftigt gummiband och barnen gör samma sak - springer in i staketet - vad händer då? Bägge håller. Förmodligen blir det däremot alldeles för mycket svikt för Gummi-Polarn som kanske liksom inte riktigt stannar utan studsar lite hit och dit.
 
För att skapa bra balans behövs något med svikt och något utan svikt. Någonting behöver utgöra svikten så att inget går sönder men heller inte bara far omkring. Om inte barnet står för svikten så måste gränsen göra det. Annars går barnet sönder. Flexibla barn kan ha fastare gränser. Rigida barn behöver gränser med svikt. 
 
Nu frågar vi oss - syns gummibands-staketet sämre än trästaketet? Är det otydligare? Egentligen inte, eller hur? Det är bara lite mer rustat att skydda Keramik-Mini när hon kommer rusande. För hon testar dessutom de där gränserna ännu mer än Gummi-Polarn. När Gummi-Polarn knuffar och pressar och dunsar i staketet rusar Keramik-Mini med huvudet före och med full kraft rakt in i det.