Kaosteknik - FÖRSTÅ, FÖRKLARA & HANTERA NPF

Du har väl inte missat BOKEN!?
 

Välkommen!

Jag heter Lina Melander och är behandlingspedagog med psykiatrisk och etnokulturell profil. Jag har bl.a. arbetat inom särskolan - i träningsskolan och på fritids med såväl träningsskolans som grundsärskolans elever. Jag har också arbetat i grundskolan, i gymnasieskolan, på fritids, inom psykiatrin, med familjebehandling samt på specialistboende för personer med autism. Numera arbetar jag som stödpedagog på ett boende för unga vuxna med funktionsnedsättningar och föreläser via Kaosteknik.

 

Jag har också barn med neuropsykiatriska diagnoser. Hemsidan kom till efter att jag publicerat en av mina illustrerade texter som snabbt fick stor spridning - texten om solen som beskrev hur det kan hänga ihop att en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inte märks i skolan.

 

Livet och arbetet med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) erbjuder många utmaningar. Det uppstår ständigt situationer som måste lösas med hjälp av stor kreativitet. Jag kallar detta arbete för kaosteknik.

 

Här på hemsidan delar jag med mig av en del av mitt material. Det kan vara texter, bilder, hjälpmedel, strategier eller arbetsmaterial av olika slag. En hel del syftar till att förklara NPF för omgivningen. Du får gärna höra av dig och berätta ifall något av det jag presenterar här på min hemsida varit till användning för dig, och i så fall hur. När du delar eller använder text och bild från hemsidan ber jag dig att tydligt ange källan. I materialet kallar jag barnet för Mini och den vuxna för Morsan. Morsan och Mini får representera alla möjliga barn, (pojkar och flickor!) och närstående vuxna. Din Mini kanske är en elev, ditt barn, din systerson eller någon annan. Morsan kanske är du som förälder, lärare, behandlare, anhörig eller annat. I bloggen skriver jag om sådant som har anknytning till NPF och sådant som rör hemsidan.

 

Mitt material används idag av psykologer, läkare, lärare, föreläsare, specialpedagoger, habiliteringspersonal, barnavårdcentraler och inte minst föräldrar.

Boken är utgiven på Mrs Hyper förlag: Kaosteknik - om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Du kan köpa boken här:

MrsHyper

Adlibris

Bokus