Varför byter hemsidan utseende?

22.10.2013 00:20

Varför ser hemsidan olika ut varje gång jag går in på den?

Kaosteknik som projekt är i sin linda. När jag får feedback från läsare kring hemsidan försöker jag tillmötesgå önskemålen i den mån det är möjligt för att materialet skall vara tillgängligt för alla intresserade. Därför händer det en del på hemsidan just nu. Hoppas att ni andra har överseende med att det är lite som om de goda feerna i Törnrosa har varit framme... ena dagen är hemsidan röd och nästa är den blå....

 

Men varför byta färg?

Webnode har färdiga mallar för hemsidorna. Om jag skall välja en mall som t.ex. har en mer lättläst meny, som i det senaste fallet, kan detta innebära att jag också måste byta färg. Jag försöker dock att hålla mig till Kaostekniks färger rött, blått och gult.