Nya regler för åtgärdsprogram

12.08.2014 16:16

I lärarförbundets tidning "Specialpedagogik" finns nu en artikel om de nya reglerna för åtgärdsprogram. Hämtat ur artikeln:

I början av juni klubbade riksdagen igenom förslaget om nya regler för åtgärdsprogram. Administrationen kring åtgärdsprogrammen har tagit mycket tid och tanken är nu att stöd ska sättas in direkt utan pappersexercis.

Stödet till eleverna delas in i två nivåer.

1, Extra anpassningar: När en elev riskerar att inte uppnå kunskapskraven ska stöd snabbt ges inom ramen för den vanliga undervisningen. Här behövs inte göras någon anmälan till rektorn och inte heller något åtgärdsprogram.

2, Särskilt stöd: Om eleven fortfarande, trots de extra anpassningarna, riskerar att inte uppnå kunskapskraven ska en anmälan göras till rektorn. Hen har ansvar för att utreda stödbehovet och göra ett åtgärdsprogram vid behov. Åtgärdsprogrammen ska även i fortsättningen gå att överklaga.

Ännu en gång undrar jag över de barn som uppnår kunskapskraven i dagsläget men till priset av sin egen hälsa. Jag skrev för en tid sedan om detta under rubriken "Vad kostar ett E?" och har nu skickat det inlägget till Jan Björklund och till Skolverket. Läs texten här.

Läs hela artikeln i lärarförbundets tidning "Specialpedagogik" här.