Förmågor som kan stjälpa

27.11.2013 21:50

En högfungerande skolflicka med autism är inte alltid helt lätt att diagnostisera. När man letar efter ett barn som har svårigheter med det sociala samspelet förväntar man sig inte att hon skall finnas bland de barn som helst arbetar i grupp. Men där kan hon mycket väl finnas. Varför? Hur hänger det ihop? 

En variant kan vara att hon använder sig av de andra i gruppen som kryckor för - och maskering av - sina egna brister. I gruppen kan hon välja att vara tyst och låta de andra prata. I gruppen kan hon synas och höras där hon verkligen kan och är motiverad, men försvinna när hon inte förstår och inte bemästrar uppgifterna. Det färdiga arbetet är en kombination av deltagarnas prestationer och hennes brister kommer aldrig i ljuset. Hon har tillräckliga sociala förmågor för att finnas i gruppen och använda sig av den som hjälpmedel. När hon plötsligt skall utföra hela arbetet själv har hon inte längre någon att luta sig mot och ingen att gömma sig bakom. 

Det är naturligtvis en fantastisk tillgång att hon kan klara sig med dessa strategier! Med en framtida självinsikt om styrkor och svagheter kombinerat med förmågan att använda sig av andra människor som stöd har hon goda chanser att klara sig utmärkt i livet! Men denna förmåga hon har riskerar samtidigt att bli hennes fall. Om vi inte vet om att det kan fungera på det här sättet letar vi bara på ytan och bockar av utifrån de tydliga kriterier vi har på pappret. Då missar vi henne. 

Vi måste titta på de här flickorna på samma sätt som vi tittar på en sådan där 3D bild i en tidning som består av en massa punkter. Kastar vi en blick på dem ser de ut som just en massa punkter. Men om vi vilar blicken på dessa punkter och väntar ett tag kommer snart en bild att framträda som var omöjlig att skönja från början. Kasta inte en blick på de här flickorna - låt blicken vila på dem!